กีต้าร์เก่าๆสีเขียว http://oldguitar.bloggang.com Recently Posted th bloggang@pantip.com Copyright, 2007 BlogGang.com Fri, 09 Nov 2007 23:30:00 +0700 Mon, 09 Nov 2007 23:30:30 +0700 Pico 4.8 bloggang@pantip.com Bloggang http://www.bloggang.com http://www.bloggang.com/template/theme/0/images/hall.gif 221 54 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldguitar&month=12-10-2009&group=4&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldguitar&month=12-10-2009&group=4&gblog=3 http://oldguitar.bloggang.com/rss <![CDATA[Crossroads Guitar Duel]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldguitar&month=12-10-2009&group=4&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldguitar&month=12-10-2009&group=4&gblog=3 Mon, 12 Oct 2009 1:19:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldguitar&month=12-10-2009&group=4&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldguitar&month=12-10-2009&group=4&gblog=2 http://oldguitar.bloggang.com/rss <![CDATA[Steve Vai - "For The Love Of God"]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldguitar&month=12-10-2009&group=4&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldguitar&month=12-10-2009&group=4&gblog=2 Mon, 12 Oct 2009 1:20:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldguitar&month=12-10-2009&group=4&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldguitar&month=12-10-2009&group=4&gblog=1 http://oldguitar.bloggang.com/rss <![CDATA[My Love - Sungha Jung (Arranged & Played)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldguitar&month=12-10-2009&group=4&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldguitar&month=12-10-2009&group=4&gblog=1 Mon, 12 Oct 2009 1:20:27 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldguitar&month=01-08-2010&group=3&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldguitar&month=01-08-2010&group=3&gblog=3 http://oldguitar.bloggang.com/rss <![CDATA[ความคิด-เสนาหอย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldguitar&month=01-08-2010&group=3&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldguitar&month=01-08-2010&group=3&gblog=3 Sun, 01 Aug 2010 23:15:47 +0700